top of page
Rensende produkter

Hold deg hjemme om du er syk, og respekter gjeldende regler for karantene og isolasjon. Bestill smittetest om du mistenker koronavirus.

- Bergen Kommune

koronasituasjon

2.August 2022

Koronaoppdatering - på Tigrinja

13.Mai 2022

Siste oppdatering om korona tiltak i Bergen - på Somali

12.februar 2022

Siste oppdatering om korona tiltak i Bergen - på Somali

Ramadan og pandemi

Vaksinering under Ramadan

Koronatelefon

 

Tusmo Association har gleden av å tilby koronatelefon på arabisk og somalisk

koronatelefon

Tusmos forebyggende arbeid i pandemitiden

Siden koronautbruddet startet i mars har Tusmo Association vært med på forebyggende og formidlene arbeid mot smittespredning av Covid-19. Våre målsetning var og fortsatt er å gjøre dugnadsarbeidet gøy og trivelig. Tett samarbeid med andre aktører inkludert offentlig sektor og andre frivilligeorganisasjoner har vist seg å viktig for et godt resultat i slike situasjoner.


TUSMO.png

De nasjonale tiltakene i vår var ganske inngripende og ble betegnet som en de strengeste tiltakene i Europa. Sosialsammenkomst ble kraftig redusert og mange møtesteder ble stengt.Utdanningsinstitusjoner i hele spekteret ble rammet og digitale undervisning erstattet fysiskoppmøte.


Samfunnet ble nesten helt nedstengt og mange opplevde dette som svært krevende. Tusmo Association var blant de mest aktive frivillige organisasjoner i Bergen og omegn. Digitale
møteplasser ble skapt som en kanal for sosialisering for å avlaste psykisk påkjenning for folk. Det ble
iverksatt daglige live face book seminarer og møter der ressursrike personer ledet diskusjon om
pandemien for å hjelpe folk å forstå endringene som rask satt preg på livet vårt. Tusmos unike
metodologi om best praksis ble tatt i bruk. Vi fokuserer på å gi håp i en krevende tid. Pandemien
rammer mennesker som trenger empati og forståelse. Vi møter de menneskene der de er og viser
respekt for deres unike situasjoner. Kompetanserike fagpersoner besvarte relevant spørsmål fra folk
for å sette smittevernreglene i en enkel sammenheng. Resultatene var overveldende positive. Disse
lokale tiltakene økte etterlevelsen av nasjonale smittevernregler og det ble observert en rask nedgang i smittespredning lokalt som nasjonalt.


Tiltakene virket etter hensikt over hele landet og allerede i begynnelsen av sommer erklærte
myndighetene at pandemien var under kontroll i Norge. Følgelig ble tiltakene lettet over tid og
samfunnet ble gjenåpnet gradvis.


Dessverre slo den andre smittebølgen unådig i høsten. Statistikken tegner et dyster bilde og i oktober sa Statsminister Erna Solberg følgende, «Koronasmitten kom som høstmørket – litt mer dag for dag». Litt og litt, dag for dag så vi smittespredning utvider seg blant befolkningen, først som lokale utbrudd i enkelte byer og så eksploderte den de siste ukene. Dette har ført til innføring av mer inngripende tiltak som ligner på tiltakene i førstebølge. Samfunnet er på vei til nedstigning en gang til.

Derfor har arbeidet intensivert de siste ukene som følge av den nye utbruddet. Vårt arbeid er en del av den store dugnaden som foregår og vi fokuserer mer på innvandrere miljøene. Grunnen er at vi ser det trengs mer tilpasset formidlings tilnærming rettet mot disse miljøene.
I denne fasen retter vi fokus på informasjonskampanjer, veiledning knyttet til karantene regler,
støtte til koronasyke i isolasjon eller de som sitter i karantene. Det er satt i gang
videokampanje i sosialmedia der relevante tema diskuteres med eksperter i område.

Vi har tett samarbeid med andre frivillige organisasjoner og myndighetene i Bergen og
Øygard Kommune der aktuelle problemstillinger knyttet til forebyggende arbeid ble drøftet.
Dette er et pågående arbeid og vi gir oss ikke før pandemien overvinnes.
Siste uke donerte Bergen Kommune munnbind som er personlig verneutstyr til innbyggere
med minoritetsbakgrunn som et nødtiltak. Tusmo gikk sammen med andre frivillige
organisasjoner for dele disse i forskjellige bydeler i Bergen. I tillegg ble det delt ut
informasjonsmaterie i form av brosjyrer i flere bydeler i Bergen i Øygarden.
Vi opplever at dette tette samarbeidet som positivt og produktivt. Det er gledelig å se at
myndighetene forstår den viktige rollen frivillige organisasjoner som Tusmo Association kan
bidra mye for å kunne stoppe smittespredning.

linker

Informative Videoer