top of page
10791187536_IMG_9259.jpg

30.September - 2.Oktober

2. Nasjonalkonferanse om integrering av somaliere i Norge    

Anker 1

TUSMO er en frivillig frittstående ideell organisasjon som er engasjert i kampen for tilværelse i det Norske samfunnet. TUSMO Association ble stiftet i 2016 for å sette fokus på utfordringer som innvandrere generelt og somaliere spesielt står overfor i møte med det moderne norske samfunnet i Bergensområde.

om oss
VIktige Korona - informasjoner
LInker til helsenorge, helsedirektoratet og folkehelseinstituttet,
og informative videoer og brosjyrer - Koronatelefon

TUSMO ASSOCIATION får koronamidler i 2021

Stortinget vedtok, i desember 2020 å styrke innsatsen frivillige organisasjoner gjør i kampen mot koronapandemien med 20 millioner kroner og i februar 2021 ble det innvilget ytterligere 20 millioner kroner for å styrke informasjonsarbeid til frivillige organisasjoner.

Tusmos forebyggende arbeid i pandemitiden
TUSMO.png

Siden koronautbruddet startet i mars har Tusmo Association vært med på forebyggende og formidlene arbeid mot smittespredning av Covid-19. Våre målsetning var og fortsatt er å gjøre dugnadsarbeidet gøy og trivelig. Tett samarbeid med andre aktører inkludert offentlig sektor og andre frivilligeorganisasjoner har vist seg å viktig for et godt resultat i slike situasjoner.

Koronatelefon

 

Tusmo Association har gleden av å tilby koronatelefon på arabisk og somalisk:

Siste Facebook Nyheter
  • Facebook
bottom of page