MentorOpplæring for  flerkulturelle ungdommer

Mentoropplæring for flerkulturelle ungdommer

For andre år på rad arrangerer Tusmo association mentoropplæring for flerkulturelle ungdommer. Det er ungdommer fra Bergen, Stavanger og Øygarden som deltar kurset i 2020.


Målsetning for kurset er å utruste ungdommene med en fenomen og prosessforståelse av negativ sosial kontroll, slik at de kan forstå og forebygge negativ sosial kontroll i egne ungdomsmiljøer. Dette innebærer også en bevisstgjøring og sensitivering rundt bakenforliggende årsaker til temaet samt migrasjon relaterte utfordringer. Vi ønsket å utvikle en kompetanse de kan bruke interaktivt inn mot egne ungdomsmiljøer og skape dialog og diskusjoner

 

Temaer:

 • Negativ sosial Kontroll og psykisk Helse

 • Negativ sosial kontroll og TVE i en migrasjonskonkest

 • Positiv og negativ sosial kontroll. Foreldreskap i en migrasjonsfase

 • Æresrelatert vold. Fenomen og prosessforståelse

 • Emosjonelle endringsprosesser

 • Traumeforståelse. Fenomen og prosessforståelse

 • Fremmedgjøring og identitetsforhandlinger i en krysskulturell kontekst.

 • Vold i nære relasjoner

 • Juridiske aspekter og lovverk knyttet til æresrelatert vold

 • Samfunnsdeltakelse i en diasporakontekst

 • «Promoting positive changes and strengthening affiliation and social participation among minority youth.”

 • Samfunnsdeltakelse blant etniske minoritetsungdom

 • Livets Tre- en traumestabiliserende og identitetsstyrkende metode

Filmserie for mentor-kurs

Et samarbeidsprosjekt mellom TUSMO Association og RVTS Vest, støttet av IMDI. TUSMO Association har gleden av å vise frem 5 videoer i en filmserie skapt av unge mennesker fra TUSMO Association's mentoropplæring om forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Vi skal legge ut en video ukentlig de neste 5 ukene. 

Skrevet av: Mahbobe Faryabi.

Regi, foto og redigering: Paul Johannessen.

Kultur har flere tusen fortellinger

Skrevet av: Sumaya Abdi-Karim.

Regi, foto og redigering: Paul Johannessen.

Hvor er egentlig hjemme?

Diskriminering og utenforskap

Skrevet av: Ridwan Abdullahi.

Regi, foto og redigering: Paul Johannessen.

Å leve et dobbeltliv

Skrevet av: Ghadir Ibrahim Salemobaid

Regi, foto og redigering: Paul Johannessen.

Skrevet av: Nora Abdalla Mohammed.

Regi, foto og redigering: Paul Johannessen.

Identitet og Tilhørighet

Se også denne videoen kurs og veiledning:

Tusmo Association - kurs og veiledning

Tusmo Association - kurs og veiledning

Spill video