top of page

Arrangert av Tusmo Association

Nasjonalkonferanse om integrering av somaliere i Norge 2023 

30.September - 01.Oktober 2023

 

Bergen

Årets tema: Sosial ulikheter og samfunnsdeltakelse: Hindringer og muligheter

Tusmo årlig nasjonalkonferanse om integrering av somaliere i Norge ble arrangert for tredje gang i Bergen. Konferansen væte i 2 dager fra lørdag 30. september til og med søndag 1. oktober 2023. Det var over 50 deltakere fra frivillige organisasjoner og ressurspersoner fra alle regioner i Norge. Hoved tema var "sosial ulikheter og Samfunnsdeltakelse med fokus på barn i lavinntektsfamilier.

Konferansen ble offisielt åpnet av Arbeids-og Inkluderinghsminister (AP) Marte Mjøs Persen som inledet om regjeringens strategisk arbeid for et inkluderende samfunnmed plass for alle uanset ståsted, opprinnelse eller sosial status. Statsråden hyllets Tusmos engasjement i offentlig debatt med viktige innspill til integrering og handlingsplan om rasisme og diskriminering. Hoved boudskapet var "Veien inn i arbeid er også veien ut av fattigdom".

Det ble lansert Tusmos årlig integreringspris for somaliere som skiller seg ut i samfunnsengasjement. Prisen skal administreres av en uavhengig jury med bred representasjon fra det somaliske diaspora i Norge.

I tillegg til flere hoved foredrag ble det plass til parallelle sesjoner som et arena for interaksjon og debatt. I år ble det fokus på unge foredragsholdere fra somaliskmiljø i Norge og det ble godt tatt i mot av deltakere.

Konferansen ble avsluttet av fungerende ordfører i Bergen Eira Garrido.

Gruppebilder 

Dag 1:

Middag + lansering av tusmo integreringspris

Dag 2: