top of page

Vår metodologi 

Metodologien vår bygger på visjonen om best praksis i integreringssektoren. Best praksis defineres som fremgangsmåten som har over tid vist seg å gi gode resultater. Framgangsmåten er dynamisk og fører til realisering av organisasjonens visjon om nye og kreative ideer til vellykket sameksistens i et mangfoldig samfunn. Dette innebærer utvikling av kjerneprosesser og rutiner som ivaretar kvaliteten på produkter og tjenester vi utvikler.  

Metoden sikrer kontinuerlig forbedring der læring aldri stopper opp og erfaringer blir lagt til grunn for videre utvikling av prosesser og rutiner. Risikovurdering, oppfølging og overvåkning blir en viktig og integrert del av forbedringshjulet.  

Vår metodologi har 5 kjerne prinsipper: 

  • Utfordringer er muligheter 

  • Mennesker skal møttes der de er 

  • Vi skal satse på endringer som betyr noe for den enkelte.  

  • Formidling av informasjon/kunnskap skal gjenspeile målgruppens særegenskap og kultursensitivitet for å øke troverdighet 

  • Ressursbruk skal være hensiktsmessig: Riktig tiltak til riktig tid med riktig kompetanse    

Disse prinsippene gjør det mulig å tilrettelegge gjennomføringsplan til målgruppen samtidig som kjerneprosessene og rutinene som sikrer at kvaliteten ivaretas gjennom hele prosessen.   

Metodologien knytter implementering av prosjekter til organisasjonens langsiktig strategiske målsetning.   

Vår visjon om Best Praksis


Utfordinger er muligheter

Endring som betyr noe for den enkelte

Sentrale verdier 1/5

bottom of page