top of page

3. Nasjonalkonferansen 

Rapport 

Tusmo Associations årlige nasjonale konferansen om integrering av Somaliere i
Norge ble avholdt for tredje gang fra 30. september til 01. oktober 2023.

Temaet for årets konferanse var: "Sosial ulikheter og samfunnsdeltakelse:
Hindringer og muligheter”

bottom of page