top of page

2. Nasjonalkonferansen 

Rapport og anbefalinger 

I 2022 gjennomførte vi 2. Nasjonalkonferansen om integrering av somaliere i Norge i Oslo. Temaet for konferansen var om psykisk helse i en migrasjonskontekst. Her kan du lese rapporten fra konferansen.

bottom of page