top of page
Vaksinering under Ramadan

I samarbeid med Bergen Moske arrangerte TUSMO et seminar om vaksinering under Ramadan 26.03.2021.

Det var spesielt rettet mot det somaliske miljøet i Bergen og Omegn. Dette var aktuelt tema som skaper engasjement og deltakelse.

Et likende seminar ble holde i forrige fredag for det arabisktalende miljøene. Disse aktivitetene er en rekke aktiviteter knyttet til informasjonsarbeid om covid-19 innenfor innvandrermiljøer finansert av IMDi.

PHOTO-2022-03-28-05-39-12.jpg
PHOTO-2022-03-28-05-39-28.jpg
bottom of page