top of page

Nasjonalkonferanse om integrering av somaliere i Norge 2022 

30.September - 02.Oktober 2022

 

 Oslo

Arrangert av Tusmo Association

Høydepunktet av aktivitetskalender for Tusmo Association er nasjonalkonferansen om integrering av somaliere i Norge. Dette er en samling av aktive frivillige organisasjoner og ressurspersoner i det somaliske miljøet i Norge som er engasjert i integreringsfeltet. Det er en læringsverksted der ideer og erfaringer er utvekslet på tvers av organisasjoner, regioner eller metodologi. Siden 2021, da den første konferansen ble organisert, har størst parten av det somaliske diasporaen i Norge diskutert og snakket om nasjonalkonferansen året rundt. Det er fordi kvaliteten er høy, påvirkningskraften er reell og tema som tas opp er gripende og høyst relevant.

I 2022, ble nasjonalkonferansen arrangert for andre gang i Oslo. Det ble samlet 60 høytstående personligheter som har lidenskap for samfunnsdeltakelse og som ønsker å gjøre en forskjell. At konferansen ble holdt i helgen var ikke en hindring for entusiasme og fokus på diskusjonstemaene.

Konferansen ble åpnet med en video-hilse fra Statssekretær for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. På slutten stod byråds sekretær i Oslo for avslutning med et viktig budskap fra Oslo kommune om integrering og inkludering. 

Årets hovedtema var «Psykiskhelse i en migrasjonsperspektiv». Forskning og akademiske dypdykk på vanskelige men interessante tema innenfor psykiskhelse med interaktive gruppearbeid og paneldiskusjoner preget programmet. Underholdning i form av dikt, sang og morsomme komedier sørget for at ingen kjedet seg.

Rapport fra konferansens forløp og deltaker liste skal publiseres på TUSMOs nettside og deles med konferansedeltakere. Det samme gjelder presentasjoner og foredrag som ble presentert.

Konferansen evalueres med utfylt evalueringsskjema som alle deltakere fikk tilsendt. TUSMO har egne evalueringsprosess som blir grunnlag for forbedringsmuligheter.

Her er noen bilder som illustrerer stemningen på konferansen i år.

Bilde Galleri

bottom of page