top of page

Tvangsekteskap

Tvangsekteskap (TVE)

Et tvangsekteskap (TVE) defineres som et ekteskap som organiseres på en slik måte at
minst én av ektefellene:

  • ikke har en reell mulighet til å velge å forbli ugift uten å bli utsatt for represalier

 

  • ikke har reell mulighet til å velge en annen partner på tvers av familiens ønsker uten å bli utsatt for represalier

 

  • har samtykket til ekteskap etter utilbørlig press, trusler eller annen psykisk eller fysisk vold

bottom of page