top of page

Tusmo viser veien!

Kjære leser,
Velkommen til et nytt, spennende og interaktiv nettside som dedikerer seg til å løfte fram saker som handler om innvandring og integrering. På denne nettsiden skal du finne spennende og lærerike innhold som tilbyr noe til enhver. Enten du er nyankomne flyktninger eller veletablert borger skal du få en smakebit av relevant informasjon. Deltakelse i samfunnet som en pliktoppfyllende borger er avgjørende hvis vi skal lykkes med drømmen om et varm og inkluderende samfunn som har plass til alle. Veien ditt krever innsats og hardt arbeid ikke minst fra nye landsmenn som prøve å finne seg til rette. Utfordringene er mange og kan være slitsomme. Vårt budskap er at utfordringer skal ikke anses som hindringer men som muligheter for utvikling og fremmarsj.

For mange med innvandrerbakgrunn er integrering et terreng fylt med ukjente daler og berger.Evnen til å navigere effektivt og bli kjent med både åpenbare folkeskikk eller uklare samfunns koderer svart forskjellige og avhenger av uttalelige mange faktorer. Det finnes folk som knekker alle koderganske fort og finner seg til rette i samfunnet i rekord tid. Det er folk som sliter med et eller annetaspekt i startfasen men klarer til slutt å finne seg til rette. Men igjen finner vi folk som aldri finner segselv og må leve med diverse former for manglende evner.

Men hvem har hoved ansvaret for en vellykket og bære kraftig integrering? Hva er ansvarsbalansenmellom de ulike aktøren i feltet? Hva er riktig og hensiktsmessig ressursbruk? Hvorfor blir noengrupper omtalt som vanskeligstilte med tanke på integrering? Hva er samfunnsverdier som knytternorskeborgere, uansett opprinnelig til hverandre? Har religion en negativ innvirkning motintegrering? Er norskfødte barn med innvandrerforeldre bedre rustet til å lykkes med integrering ennforeldregenerasjonen? Hvordan bekjempe diskriminering, islamofobi og alle former for utenforskap? Disse og mange andre spørsmål blir analysert og problematisert på denne siden som en del av enøkende debatten om integrering og felleskap. Diverse erfaringsbaserte prosjektrapporter blirpublisert på nettsiden, samt forskningsbaserte artikler om innvandringspolitikken.

Generasjonsdialogog jobbfokus er to viktige verktøy som blir presentert som konsept. Negativsosialkontroll og ukultursom hindrer personlig utvikling blir konfrontert med nyansering fra forskjellige kulturelle, rasjonelleog juridiske vinkler. I dette engasjementet, skal vi respektere diverse synspunkter som kommer tiluttrykk.Sensitivisering og bevisstgjøring av minoritetsbefolkning blir sett høyst på dagsorden. Det skal væreopplæringspakker rettet mot ungdom og deres familie for å øke samholdet mellom generasjonene.Det skal være plass for alle og alle kan føle seg som en del av samfunnet de lever hvisforutsetningene er tilstede.

Tusmo Association skal fungere som veiviser og støtte til de som føler avmakt og mangler tilhørighet.Vår metodologi kan beskrives som «Best Praksis» i feltet og har gjennom årene gitt gode resultat.Jeg håper at denne ressurssiden blir relevant for deg og gir en vei for utveksling av ideer. Vi setterstor pris på deres tilbakemeldinger om innholdet for å kunne tilpasse den til behovet.

bottom of page