top of page

Jobbfokus

TUSMO association har gleden av å tilby kurset JOBBFOKUS i samarbeid med Bergen kommune. Kurset er rettet mot innvandrere i Bergen kommune som ønsker bistand til å stryke sin jobbsøkerkompetanse. Kandidater i aldersgruppen 18-35 år prioriteres for opptak.

             

Beskrivelse

Jobbfokus tilbyr informasjon og aktiviteter for å hjelpe deltakere med å oppnå arbeidsmarkedsforståelse og økt kompetanse om arbeidslivet. Utfordringer knyttet til forståelse av samfunnets dynamikk og lite kunnskap om arbeidsmarkedet og arbeidslivets krav er en av årsakene til arbeidsledighet hos flere innbyggere med innvandrerbakgrunn.

Kurset har en tilnærming basert på involvering av deltakere gjennom gruppearbeid og hjelp til selvhjelp. Gjennom informasjon og veiledning bidrar kurset til økt kunnskap og langvarig effekt på personlig utvikling. Dette vil i tillegg bevisstgjøre deltakerne om egne ressurser og hvordan bruke egne ressurser i møte med arbeidslivet.

Formål

Formålet med kurset er at deltakere får økt kunnskap om arbeidslivet og arbeidsmarkedets endringer og forventninger. Målsettingen er at deltakelse på kurset styrker jobbsøkingskompetanse hos deltakere for å øke deres mulighet til å skaffe seg arbeid eller etablere sin egen arbeidsplass.

Tema og innhold:

Kurset gjennomføres over fire dager. Samlingene følger 4 forskjellige grupper av deltakere med Seminarer, gruppearbeid og selvhjelpsverksted. Kurset tar for seg følgende tema:

  • Informasjon om arbeidslivet og arbeidsmiljøloven.

  • Informasjon om krav og forventninger i arbeidslivet.

  • Endringer i arbeidsmarkedet.

  • Etablering av egen virksomhet. 

  • Forebygging av svartarbeid.

  • Dialogtema om diskriminering i arbeidslivet. Rettigheter og plikter.

  • Skolesystemet i Norge, Yrkesfag og høyere utdanning.

  • Personlig økonomi og digitalkompetanse.

  • Søknad og CV verksted.

Instruktørene

Kursinstruktørene er personer med kompetanse innen veiledning, rekruttering og mentorkompetanse.

 

Språk:

Kurset tilbys på norsk. Kursinstruktørene har kompetanse på arabisk, somali, swahili og engelsk og vil bruke dette for å styrke samhandlingen med deltakere som har behov for det.

 

Oversikt

 

Dag 1.

Arbeidslivsregler og forventninger.

Jobbsøking og arbeidsmarkedet.

Skatt og problemene med svartarbeid.

Etablering av egen virksomhet.

Hjelp med CV utforming og søknadsskriving

 

Dag 2. 

Ansettelse og vurderingskriterier. 

Intervjutrening; praktisk og teoretisk tilnærming.

Fremtidige yrkesmuligheter- innlegg.

Skolesystemet i Norge

Hjelp med CV utforming og søknadsskriving

 

Dag 3.

Dialogtema om diskriminering i arbeidslivet. Rettigheter og plikter

Hvor finner jeg ledige jobber?

Digital kompetanse.

Personlig økonomi- innlegg

Hjelp med CV utforming og søknadsskriving

 

Dag 4.

Jobbsøkingsverksted 

Intervjutrening

Hjelp med CV utforming og søknadsskriving

Avslutning

Neste Jobbfokus-kurs finner du her!

270116_logo1_258014a.jpg
TUSMO.png

Informasjon om Jobbfokus 27.mai - 29.mai 2021

Norsk

Arabisk

Somali

bottom of page