top of page

Informasjonsmøte på arabisk 07.10.20 

Tusmo Association holdte et foredrag om konsekvensene av koronaepidemien på arbeidsmarkedet. Dagens foredrag handlet om endringene i arbeidslivet, og hvor kan en som har blitt påvirket av disse endringene finne den hjelpen man har behov for. Vi har også tatt for oss de vanskelige livssituasjonene og forskjellige type hjelp som finnes.

 

Vi hadde stort fokus på hjelp til selvhjelp som tilnærming. Det er denne type tilnærming vi mener kan føre til styrket selvsikkerhet og motivasjon i en tid som er preget av usikkerhet.

Vi takker alle deltagere, både de som møtte opp fysisk og de som fulgte med på vår livestream på facebook. 

Bilder fra foredrag:

bottom of page