top of page

Tusmo Associations årlige integreringspris

Styret i Tusmo Association vedtok i 2022 at det skal opprettes en årlig integreringspris til en

fremragende person fra det somaliske miljøet i Norge. Prisen ble lansert på

nasjonalkonferansen for integrering av somaliere i Norge 2023 der første juryen ble utnevnt.

Vinner av prisen skal kåres som «Årets somaliere». Formålet er å motivere somaliske

ressurspersoner og frivillige organisasjoner til engasjement i samfunnsdeltakelse.

Prisen skal hedre og løfte fram organisasjoner, lag eller enkelte personer med somalisk

bakgrunn son har utmerket seg i frivillig engasjement innenfor samfunnsdeltakelse.


Målgruppe

Prisen skal være et synlig bevis på at TUSMO verdsetter et hvert bidrag til bedre inkludering

og synliggjøre frivillighetens bidrag til verdiskapning i samfunnet gjennom å løfte gode

forbilder og eksempler på gode resultater.

Kandidaten til prisen skal være aktiv i frivillig arbeid som styrker somaliernes/minoriteters

samfunnsdeltakelse i Norge. To personer eller organisasjoner kan dele prisen.


Kriterier

Integreringsprisen gis til enkeltpersoner eller en organisasjon som har gjort en betydelig

frivillig innsats for å inkludere minoritetsbefolkning i samfunnet og forebygge utenforskap.

Det skal legges vekt på innovasjon og kreativitet og det må vises til engasjement og aktiv

handling over relativt lang tid. Det er juryen som bestemmer hva som anses som relativt lang

tid.


Jury og organisering

En jury bestående av 5 medlemmer skal forvalter og bestemme prisen. Juryens medlemmer

utnevnes av TUSMO og skal være representativ av det somaliske miljøet i Norge. Et av

juryens medlemmer skal være fra TUSMO.

Jury skal konstituere, organiserer og fordele oppgaver internt etter utnevnelse.

Juryen skal utnevnes hvert 2. år og tidligere medlemmer kan verve flere ganger.


Nominasjon

Alle kan nominere kandidater til prisen og kandidater kan nominere seg selv

Nominasjonsprosessen skjer skriftlig med begrunnelse etter nærmere angitte veiledning.

Dersom en enkelt person i juryen eller organisasjonen til et jurymedlem blir nominert fratrer

medlemskapet midlertidig til saken er behandlet. TUSMO utnevner en erstatter.

Jurymedlemmer kan i likhet med alle andre nominere kandidater.


Prisen

Prisstatue med TUSMOs logo og 2000 NOK pluss blomsterbukett

Vinner skal også få tildelt et diplom


Utdeling

Prisen deles ut årlig på TUSMO Nasjonalkonferanse om integrering av somaliere i oktober

hvert år.

Juryen skal stå for prisutdelingen.

bottom of page