top of page

Nasjonal konferanse om integrerings av somaliere i Norge 2023

Tusmo Associations årlige nasjonale konferansen om integrering av Somaliere i

Norge ble avholdt for tredje gang fra 30. september til 01. oktober 2023. I år deltok

nærmere 60 representanter fra frivillige organisasjoner, fagfolk og ressurspersoner

med varierende kompetanse og bakgrunn fra hele landet. Konferansen har vokst til

å bli en av landets største møteplasser for fagfolk og ressurspersoner fra det norsk-

somaliske miljøet i Norge. Konferansens program bestod av åpningstale fra

styreleder og arbeids- og inkluderingsminister, tre faglige presentasjoner og

tematiske parallelle sesjoner ledet av utvalgte programledere.


Temaet for årets konferanse var: "Sosial ulikheter og samfunnsdeltakelse:

Hindringer og muligheter


Konferansen var en god anledning til erfaringsutveksling, nettverksbygging og

sosialt samvær. Programmet dekket en rekke viktige emner gjennom faglige

innlegg, tematiske parallelle sesjoner og diskusjoner. Deltakere og fagpersoner

delte sine perspektiver, erfaringer og kunnskap. Det ble også satt av tid til gruppe

diskusjon på tvers av fagbakgrunn.


Rapport om konferansen kan du lese her (link)

bottom of page