top of page

Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse:

 

  • Kjønnslemlestelse er et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer.

  • Kjønnslemlestelse er et alvorlig overgrep, med store fysiske og psykiske konsekvenser for de som blir utsatt.

  • Praksisen er forbudt ved norsk lov!!

  • Skadevirkningene kan være meget alvorlige, også i voksen alder. Inngrepene er
    forbundet med intens smerte og blødninger. De kan føre til infeksjoner, kroniske
    smerter, seksuelle problemer, psykiske problemer, fødselskomplikasjoner, og økt fare
    for dødfødsler. Dette fører i økende grad til behov for fysisk og psykisk helsehjelp og seksuell rådgivning.

bottom of page