top of page
Tusmo besøks-møte og innspillsmøte til handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

Igår fikk vi besøk av arbeid- og inkluderingsminister Marte Mjøs persen sammen med statssekretær Nancy Hertz på kontoret vårt. I løpet av møtet delte vi våre erfaringer og refleksjoner knyttet til integrering og samfunnsdeltakelse. 


På sin side fortalte statsråden at regjeringen er i gang med arbeid om en handlingsplan mot rasisme og diskriminering og satsningsområder i integrering. 


Vi setter stor pris på at statsråden tok seg tid for å vise sin støtte for bidraget vårt. Statsråden oppfordret TUSMO til komme med innspill til handlingsplanen. 

 


Senere på ettermiddagen deltok vi, sammen med statsråden, på Innspillsmøte til handlingsplan mot rasisme og diskriminering, på  rådhuset i Bergen. Møtet ble åpnet av ordfører i Bergen og ledet av statsråd Marte Mjøs Persen. Her var det mange frivillige organisasjoner (både store og små) som engasjerte seg ivrig i debatten om rasisme og diskriminering.  


Tusmo Association  også presenterte innspill muntlig med påfølgende innsendelse av forslagene innenfor fristen. 
Slike arena er viktige for å forbedre vilkårene for alle i samfunnet. Vi oppfordrer alle med mulighet til å sende innspill innen fristen. 


https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innspill-til-regjeringens-arbeid-mot-rasisme-og-diskriminering/id2925231/


Takk til bergenseren og statsråd Marte Mjøs for besøket.

d2cc8419-c2c6-4497-bac8-23a4a43fa96a.JPG
ddf95484-1f19-42a3-a8b1-609c69ce5992.JPG
bottom of page