top of page

TUSMO ASSOCIATION (TA) får koronamidler i 2021

Stortinget vedtok, i desember 2020 å styrke innsatsen frivillige organisasjoner gjør i kampen mot koronapandemien med 20 millioner kroner og i februar 2021 ble det innvilget ytterligere 20 millioner kroner for å styrke informasjonsarbeid til frivillige organisasjoner. Til sammen fikk Integrerings- og Mangfolds direktoratet (IMDI) forvalte 40 millioner kroner i ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for 2021.

Som følge av disse vedtakene, utlyste IMDI ekstraordinærtilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner. Søknadsfristen var 14. januar 2021.

TA søkte til sammen 1000000 kroner for å bekjempe pandemien på Vestlandet og Østlandet for språkgruppene somalisk, arabisk og tigrinja. Mange andre frivillige organisasjoner søkte tilskuddet og søknadene var mye høyere enn tilgjengelige midler. Derfor innvilget IMDI TA 500000 kroner, et betydelig lavere beløp enn søknaden.  

At TA fikk så mye penger når så mange hadde søkt viser den tilliten myndighetene har for arbeidet vi gjør. TA har gjennom årene utviklet egen metodologi i arbeid med minoritetsbefolkning, basert på våre BEST PRAKSIS metode (les mer på metodologi avsnittet på siden). Metodologien har virket for mange som ønsker anerkjennelse og respekt i møte med utfordringene i moderne velferdssamfunn.

TA har særkompetanse og mye erfaring i arbeidet med integrering blant innvandrerbefolkning. Med våre kompetente samarbeidspartnere både på Vestlandet og Oslo skal vi jobbe målrettet for å forvalte disse midlene etter formålene.

Aktivitetene som skal gjennomføres annonseres i de respektive språkene gjennom sosialmedia og på våre nettsider.

Vi takker IMDI for tilliten og oppfordrer alle til å praktisere føre-var-prinsippet ved å bidra til den nasjonale dugnaden. Sammen skal vi klare å ta knekken på coronaviruset og vinne normaliteten tilbake.

bottom of page