top of page

Informasjon om TUSMOs 4. årlige Nasjonalkonferanse

På fjerde året på rad har IMDI innvilget støtte til TUSMOs årlige nasjonalkonferansen om integrering av somaliere i Norge som en del av tilskuddsordningen, "Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner". Konferansen er en av de viktigste årlige begivenhetene som TUSMO gjennomfører, og har blitt den viktigste møteplassen for somaliske frivillige organisasjoner og ressurspersoner. Årets tema er "Familie og oppvekst", et tema som har stor betydning for forebyggende arbeid og oppbygging av sosial kapital i Norge. Konferansen arrangeres i perioden 28. til 29. september.


Deltakere fra frivilligheten, ressurspersoner, politikere og forskere skal diskutere og utveksle kunnskap og erfaringer om årets tema. I de siste årene har konferansen vært et viktig forum for erfaringsdeling og nettverksbygging og har resultert i bedre samarbeid mellom deltakere på tvers av regioner. Denne formen for samarbeid er avgjørende for å sikre en helhetlig tilnærming til integreringsarbeidet og for å utveksle best praksis på tvers av ulike geografiske områder. Det bidrar til å styrke innsatsen og mulighetene for å utvikle effektive tiltak som kan fremme integrering forankret i lokale behov.


Etter konferansen skal det utarbeides en sluttrapport med anbefalinger ut i fra deltakernes innspill. Rapporten deles med relevante instanser fra offentlig, akademisk, politisk og frivillige sektorer.


Se tidligere rapporter her:

RAPPORT 2023

RAPPORT 2022

RAPPORT 2021

bottom of page