top of page

Generasjonsdialog: Forebygging av ungdomskriminalitet

Kassim M. Adan

10. jun. 2023

Seminar og dialogmøte

Ungdomskriminalitet er et økende porblem i samfunnet. Mange ungdommer fullfører ikke utdanning på grunn av stoffmisbruk og andre type ulike usosiale gjerninger. Forskning viser at tillit er en viktig del av forebyggende tiltak.

Tusmo Association har hatt dette i fokus lenge og samarbeider med aktuelle aaktører for å sette problematikken på dagsbordet. Utekontakten og politiet er viktige bidragsyter i forebyggende arbeid.

Seminaret et åpent møte for foreldre og ungdommer.

Følg med på Tusmos face book side for påmelding.

bottom of page