Nasjonalkonferanse om integrering av somaliere i Norge  

Bergen 03. - 05.September 2021

Arrangert av Tusmo Association

 

Hei alle sammen og Asalamu aleikum

Det er en glede og ære å ønske dere velkommen til Tusmos aller første konferansen om integrering av somaliere i Norge.

Integrering er et viktig tema som omhandler vår fremtid som en del av storsamfunnet. Vi vet at somaliere har utfordringer i møte med det moderne norske velferdsstaten men vi også vet at det er mye generalisering og stereotyper. Enda viktigere vet vi at det ligger mye potensiale i miljøet men vårt bidrag ofte er usynlig.

Regjeringens integreringspolitikk er å legge til rette i alle ledd i verdikjeden for at innvandrere skal kunne bruke sine ressurser og bidra til felleskapet. Somaliere som utgjør en stor andel an innvandrerbefolkning har over lang tid stått overfor utfordringer som påvirker deres ressursbruk og begrenser realisering av deres full potensiale for å bidra til felleskapet.

I de neste 2 dagene skal vi sammen reflektere og analysere noen av disse utfordringene. Vi skal synliggjøre og fremheve innsatsen som somaliere selv gjør. VI skal se på eksempler på noen suksess historier og utveksle erfaringer. Vi skal jobbe for å stimulere til bedre samarbeid mellom somaliere, anerkjenne og støtte hverandre. En hver av oss er viktig og har noe å bidra med, bare vi får slippe til.

På denne måten håper vi å påvirke politikk på systemnivå. Vi vet av erfaring at regjeringens innsats eller tiltak treffer ikke alltid riktig og trenger aktiv innspill og supplement. Regjeringens handlingsplanene som definerer satsningsområder trenger fornuftig tolkning når tiltakene implementeres. Ofte handler det om kultursensitivitet og inkludering i prosjektformulering, planlegging og gjennomføring. Vi, somaliske organisasjoner og ressurs personer, kan dette veldig godt, bedre enn mage andre aktører som er engasjert i lignende prosjekter.

Våre kamp for tilværelse i det norske samfunnet handler om overlevelsesstrategier som kvalitetsikrer vårt liv og bidra med verdiskapning. Vi skal være proaktive og aldri mer tilskrive oss selv offermentalitet. Integrering handler om menneskeverd, tilhørighet og felleskap. Mennesker skal møtes der de er med tilpasninger og støtte til å realisere drømmene sine.

Integrering handler også om holdningsendring og realitetsorientering. Vi vil gjerne forstå systemet og hjelpe vanskeligstilte med å forenkle kompleksiteten i samfunnets virkning. Debatt og diskusjoner i trygge og troverdige omgivelser er viktig for å overbevise skeptikere.  Alle har egne læringskurver og må få nok tid til å fordøye, analysere og konkludere i eget tempo. Vi kan ikke fremskynde resultater siden alt har sine naturlige forløp. Assimilering eller forsøk på fornorsking er erfaringsmessig en felle vi gjerne vil unngå.

Tusmo lager plattform for diskusjon og utvikling av kreative integreringstiltak som samsværer med menneskenatur. Konferansen skal brukes som en læringsverksted der vi lærer fra hverandres erfaringer og opplevelser.

Denne muligheten skal vi bruke som inspirasjon til mer engasjement og bevisstgjøring. Dette blir begynnelsen på målrettet og kvalitetssikret integreringsarbeid drevet av somaliere med forankring i lokalmiljøet. I etterkant er det ønskelig med en rapport med anbefalinger og praktiske strategier for veien videre.

Jeg ønsker dere velkommen til konferansen og lykke til med diskusjonene.